Privacyverklaring Steekmarkeerders.nl

25 mei 2018 Ondanks dat Steekmarkeerders.nl geen KvK-geregistreerd bedrijf is, is je privacy voor Steekmarkeerders.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Steekmarkeerders.nl doen met informatie…