Boom en Blad ๐ŸŒณ๐Ÿƒ

Bomen en bladeren, als je er buiten goed naar kijkt kun je eigenlijk zo zeggen in welk jaargetijde we zitten. Prachtig al de kleurwisselingen die ze laten zien ๐Ÿ˜ Behalve boom en blad staan er ook wat andere herfstachtige steekmarkeerders bij op deze pagina.

๐ŸŒณ๐Ÿƒ๐ŸŒณ๐Ÿƒ๐ŸŒณ

๐ŸŒณ๐Ÿƒ๐ŸŒณ๐Ÿƒ๐ŸŒณ

๐ŸŒณ๐Ÿƒ๐ŸŒณ๐Ÿƒ๐ŸŒณ

This entry was posted in 2 - dunne draad steekmarkeerders. Bookmark the permalink.

Comments are closed.